Waarom krijg ik de artikelomschrijving van het gescande product niet te zien in de App?

Na het selecteren van een artikel in de app wordt er aanvullende informatie getoond. Denk aan de meer informatie over het artikel of een foto. Gaat er iets mis? Lees hier waarom.

Product: BarTrack App

Voor wie: Alle bestellers, groothandel medewerker


Als na het scannen van de barcode van een product geen artikelomschrijving in de BarTrack App verschijnt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk om te weten dat het probleem in de meeste gevallen niet bij de App zelf ligt, maar eerder bij de barcode of de informatie die is ingevoerd door de groothandel.

  1. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de barcode niet is opgenomen in de BarTrack database. Dit is de verantwoordelijkheid van de groothandel, die ervoor moet zorgen dat alle barcodes van hun producten correct zijn geregistreerd. Als de barcode niet in de database staat, kan 
    de App de bijbehorende artikelomschrijving niet weergeven.
  2. Een andere mogelijkheid is dat de barcode niet voldoet aan de regels die zijn opgesteld voor BarTrack. BarTrack hanteert specifieke richtlijnen voor barcodes om ervoor te zorgen dat ze correct kunnen worden gescand en geïdentificeerd. Als de code niet aan deze regels voldoet, kan de App de barcode niet herkennen en dus ook geen artikelomschrijving weergeven.
  3. Daarnaast kan het voorkomen dat de barcode op de een of andere manier beschadigd is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er delen van de code ontbreken of als de code vervormd is. In deze gevallen kan de App de barcode niet correct lezen en zal er geen artikelomschrijving worden getoond.
  4. Tot slot kan het ook zo zijn dat de groothandel simpelweg vergeten is om de artikelomschrijving in te voeren in BarTrack. Het is belangrijk dat de groothandel alle benodigde informatie, inclusief de artikelomschrijving, correct en volledig invoert in het systeem. Als deze informatie ontbreekt, kan de App de artikelomschrijving niet weergeven.
Wat moet ik doen? Neem contact op met de groothandel of met het BarTrack support team voor hulp en ondersteuning bij dit probleem.